FASCIAL YOGA  WORKSHOP

Neděle 18.3.   10- 13 hod

Fascie jsou středem pozornosti a ve světě jógy je o nich slyšet čím dál tím víc. Není tedy překvapením, že na tomto poli v současnosti existuje značný počet vzrušujících nejmodernějších výzkumných studií. Fascie byly až příliš dlouho ignorovány a bylo na ně nahlíženo pouze jako na obalový orgán jak anatomy, tak i pohybovými specialisty. Za posledních 10 let však došlo k obrovskému boomu fascinujícího výzkumu o fasciích, což jen dokazuje, jak jsou pro naše zdraví důležité. Fasciální síť, která je optimálně stimulovaná, je pružná a odolná. Hraje klíčovou roli ve formování našeho těla, a pomáhá jeho porozumění a uvědomění. V místech, kde naše fasciální síť není dostatečně stimulovaná, má tendenci lepit se a srůstat, ztrácí pružnost i odolnost, což nevyhnutelně povede k omezení našeho pohybu, zvýšení rizika zranění a eventuelně také k bolesti.

Vzhledem k množství informací, kterými jsme doslova bombardováni, by se lektoři jógy mohli ptát: co přesně fascie jsou? Nestimulujeme je jógou tak či tak? Je fasciální jóga to samé, jako Yin jóga? Jak můžeme začlenit západní vědecké principy fasciálního tréninku do našeho cvičení jógy bez toho, abychom ztratili v podstatě jádro všeho, čím jóga je? Jaká jsou možná spojení s meridiány a jogínskou filozofií? Jak pracovat s pěnovými válečky a jak je začlenit do našeho cvičení? Tento pohlcující kurz odpoví na všechny tyto otázky.

Fasciální jóga spojuje Bhakti Yinyasa jógu s principy fasciálního tréninku, založeného na práci Dr. Roberta Schleipa (Skupina fasciálního výzkumu, Univerzita v Ulmu, Německo), mezinárodního vědeckého výzkumu a pohybových expertů. Zahrnuje prvky Yin jógy a dalších Yin technik, aby zvýšila propriocepci a smyslové povědomí v kombinaci s dynamičtějšími Yang prvky a integruje základní principy fasciálního tréninku v jógové praxi.

Tento jedinečný, naprosto pohlcující přístup vám umožní ponořit se hluboko do fascinujícího světa fascií a poskytne nástroje k optimální integraci fasciální stimulace do vaší jógové praxe. Porozumějte anatomii fascií, základním principům stimulace fasciální tkáně a možným spojením s východními principy meridiánů, nádi a toku prány. Objevte pohyb vody napříč tkání a důležitost působení zvukových vibrací na fasciální systém. Ponořte se do starověké vědomosti a nalezněte svou podstatu, která vás hluboce propojí k vaší vlastní pravdě.

 

Cena:

 1000 Kč   

Zahrnuje:

  • výuku
  • překlad do ČJ
  • malé občerstvení / voda, káva, čaj, ovoce /

Instruktorka:

Daniela Meinl / Německo /

Učitelka jógy, Fascial Fitness Master Trainer, Advanced bodybliss Trainer

Daniela je certifikovanou učitelkou Bhakti Vinyasa Flow jógy, prošla kurzy v Německu a v Rishikeshi v Indii a studovala Thai Yoga Massage v Chiang Mai v Thajsku.

Od roce 2008, kdy byla certifikována jako pokročilá trenérka bodybliss od Divo G. Müller a Dr. Robert Schleip,  začala úzce spolupracovat s oběma z nich a stala se jedním z prvních master trenérů Fascial Fitness . V současné době již v pozici CEO tohoto konceptu rozšiřuje tuto pohybovou filosofii po celém světe Z její lásky k józe a fasciím spojila oba koncepty v nový formát a nabizí několik forem vzdělavání jak integrovat fasciální stimulaci do jógy .

V roce 2017 byla v Německu vydána její kniha “Fasciální jóga”  a v současné době je připravován český překlad.

 

 

 

18.03.2018 - 18.03.2019 PrahaTRIGGER POINT10:00-13:00Přihlásit