FASCIE

Fascie popisujeme jako širokou síť napětí těla, která se skládá ze všech vláknitých kolagenových pojivových tkání, jejichž vláknitá struktura je tvarována především napětím spíše než tlakem. Tato souvislá síť obaluje a spojuje všechny svaly a orgány. Její elementy zahrnují svalové obaly, obaly kloubů, přepážky, intramuskulární pojivové tkáně, retinaculum, aponeurosy a také specifičtější vazy a  šlachy. Zatímco v některých oblastech je rozdíl mezi tkáněmi možný (např. mezi aponeurosis, vazy atd.) existuje mnoho oblastí, jako například ty v blízkosti velkých kloubů, které jsou vystavěny z postupných přechodů mezi různými tkáňovými strukturami. (Schleip a kol., 2012b). replica watches

Více informací  jak pracovat fasciemi najdete na stránkách http://fascial-fitness.cz/

richard mille replica

Patek Philippe Replica

Video materiál Guimbertau a kol. (2010). Napomáhá porozumět tomu,replika órák proč jsou vodou naplněné fascie viskózně plastické a pružné. Poznatek o tekuté struktuře fasciální sítě se ukazuje jako obzvláště efektivní.

rolex replicas españa