PRINCIP HYDRATACE

Uvědomte si, že přibližně dvě třetiny objemu tkáně zaujímá voda. Během působení mechanického zatížení, ať už jde o strečink nebo lokální kompresi, je značné množství vody vytlačováno z více zatížených oblastí, představte si to jako zmáčknutí houby (Schleip a kol., 2012 . Během následujícího uvolnění se tato oblast opět zaplní novou tekutinou, která pochází z okolní tkáně a také z místních arterií. “Houbovitá“ tkáň může postrádat adekvátní hydrataci v oblastech, které nejsou při běžných denních činnostech dosaženy. Aplikace externího zatížení na fasciální tkáň může vyústit ve zlepšenou hydrataci takových míst v těle (Chaitow, 2009). Swiss Replica Watches

Zdá se, že závisí také na tom, jaký druh vody je ve tkáni uložen. V případě zdravých fascií je velké procento extracelulární vody ve stavu vázané vody a její chování může být přirovnáno k tekutému křišťálu (Pollack, 2013). Mnoha patologiím, jako např. zánětlivým nemocím, otokům nebo přílišné akumulaci replica uhren volných radikálů a dalších odpadních produktů se lépe daří v prostředí s větším množstvím volné vody v rámci amorfní hmoty. Nedávné orologi replica zprávy od Sommera a Zhu z roku 2008 naznačují, že když je pojivová tkáň zmáčknuta jako houba a následně rehydratována, některé z předchozích oblastí s volnou vodou (ve kterých byla voda “znečištěna“ zánětlivými cytokiny a volnými radikály, jako produktem zatížení a stárnutí) mohou být poté nahrazeny “čerstvou“ vodou z krevní plazmy, která okamžitě tvoří oblasti s vázanou vodou, což by mohlo vést ke zdravější konstituci vody v rámci amorfní hmoty.

Jak ve své práci ukázal Pollack, vázaná voda má vyšší elastickou úložnou kapacitu a chová se v podstatě jako tekutý krystal. Je pravděpodobné, že některé účinky strečinku,replika óra webáruház jógy nebo třeba cvičení s pěnovým válečkem mají s dynamikou obnovy vody určitý vztah. Je také možné, že relativně dehydratovaná tkáň může být pomocí těchto cvičení hydratována (Schleip a kol., 2012). Pravděpodobně lze takto nejen zoptimalizovat celkové množství vody ve tkáni, ale také její kvalitu směrem k vysokému obsahu vázané vody a následnému zlepšení viskoelastických prvků tkáně.

replica watches

Omega Replica Watches