Princip tensegrity

Model tensegrity zvyšuje porozumění o fungování fasciálníhosystému, kostí, šlach, svalů a ostatních orgánů těla, které zajišťují stabilitu, podporu a tvar těla. Systém tensegrity nám pomáhá vysvětlit schopnost fasciální sítě poskytovat velkou soudržnou sílu a ještě větší možnost adaptace a flexibility.

Tensegrita vyjadřuje strukturální princip vnitřního uspořádání daného systému. Ten vzniká využitím jednotlivých pevných složek uvnitř sítě stálého napětí, kdy se okolním napětím neustále stlačované tuhé složky navzájem nedotýkají. Tuhé složky jsou navzájem pospojovány dynamickými spojkami, které si drží trvalé předpětí a které zároveň celý systém prostorově vymezují. replica watches

Naše myofascie poskytují kontinuální síť omezujícího, avšak zároveň přizpůsobitelného napětí kolem jednotlivých kostí a chrupavek, stejně jako kolem orgánů a svalů, které vytváří tlak proti této omezující tenzní membráně. 

Pojem vznikl ze spojení “tension integrity“ díky návrháři R. Buckminsterovi Fullerovi.Pojednává o strukturách, které si zachovávají svou integritu zejména díky rovnováze tahových sil, kontinuálních v rámci dané struktury, na rozdíl od spoléhání na kontinuální tlakové síly. Všimněte si, že pavoučí sítě, trampolíny a jeřáby jsou ukotveny zvenčí, a nejsou tak určitě omezeny. Pohybová struktura zvířat i lidí musí být uzavřená, tzn. nezávislá a schopna breitling replica držet pohromadě při stoji na chodidlech i na hlavě nebo při letu vzduchem. Ačkoli je každá struktura ve své podstatě držena pohromadě díky rovnováze napětí a tlaku, tensegritní struktury jsou podle Fullera charakterizovány kontinuálním napětím kolem lokálního tlaku.

Vysvětlení pohybu, vzájemného propojení, schopnosti reagovat a zátěžových vzorců těla bez konceptu tensegity je zkrátka nekompletní a tím pádem velmi frustrující. Pokud však tensegritu do našeho myšlení a modelování zahrneme, její přesvědčivá architektonická logika nás vede k opětovnému uvážení celého našeho přístupu k tomu, jak v těle vzniká pohyb a jak se tělo vyvíjí, roste, pohybuje, stabilizuje, reaguje na stres a odstraňuje zranění a poškození.

Stabilita tensegritní struktury je obvykle méně tuhá a více odolná, než kontinuální kompresní struktura. Pokud však určitou část tensegritní struktury zatížíte příliš, nakonec to nevydrží a dojde k jejímu poškození - ne však nutně v místě přetížení. Protože struktura rozkládá zátěž podél tenzních linií, může se v ní objevit slabé místo nebo se jednoduše zhroutí.

Podobně můžeme nahlížet na lidské tělo. Jakékoli zranění v různé části těla může být způsobeno dlouhodobou zátěží zcela jinde. Ke zranění dojde právě v daném místě díky slabosti nebo předchozímu zranění, ne čistě z důvodu lokální zátěže.rolex replika Objevení těchto vzorců a zmírnění bolestivých dávek zátěže se poté stane přirozenou součástí obnovy systémového klidu a pořádku, stejně tak jako prevencí budoucích zranění.

vacheron constantin replica