SPIRÁLNÍ KINEZIOLOGIE

3990 CZK Cena bez DPH : 3297.52 CZK
Skladem
Množství
VLOŽIT DO KOŠÍKU
Nyní doprava zdarma

Popis

Cílem kurzu je ukázat praktické využití poloh vývojové kineziologie v terapii a tréninku s podporou konceptu zabývajícího se správným držením a koordinací pohybového aparátu.

V kurzu se dozvíte o jednotlivých etapách vývoje lidského individua (zejména během prvního roku života) a specifických dovednostech odpovídajících těmto etapám. Naší ambicí bylo nezůstat u popisu těchto poloh, ale naopak jejich využití jako odrazového můstku k rozvoji dalších pohybových aktivit – jakéhosi „vývojového fitness“. Jednotlivé vývojové milníky (opora o loket, otáčení, poloha na 4, šikmý sed, plazení, hluboký dřep, atd.) slouží jako matrice pro mobilizaci tkání, zároveň funkční stabilizaci a cílený centrovaný pohyb, v některých polohách využíváme pomůcek- pružné gumy, měkkých míčů, atd.

Posloupnost kurzu sleduje lidskou ontogenezi po jednotlivých trimenonech (tříměsíčních cyklech) a končí vertikalizací a vzpřímenou chůzí. Přirozenost výše zmíněných poloh nám umožní návrat k původním pohybovým kořenům nás samých a skrz „rekonstrukci“ našeho vývoje návod na znovunabytí stability i pružnosti vlastní dětem během raného vývoje.

 Východiska Kurzu

Spiraldynamik® je koncept zabývající se držením a koordinací pohybového aparátu. Ve zkratce návod k inteligentnímu použití vlastního těla pomocí anatomicky funkčního pohybu. Jeho název vznikl spojením slov spiral (princip spirály v přírodě) a dynamik (věda o pohybu). V lidském těle se spirální struktura projevuje mnohočetně od tvaru DNA, chromozómů a struktury vazivové, či svalové tkáně až po tvar kostí, průběh některých svalů. Spirála je tvar, který umožňuje pevnost při zachování maximální pružnosti, stabilitu při zachování pohyblivosti. Cílem konceptu je anatomicky správný pohyb a rozvoj citu pro archaické pohybové programy vtělené nám přírodou, zkrátka pohyb sladěný s anatomickou strukturou.

Vývojová kineziologie nám dává nahlédnout na jednotlivé kroky a důležité milníky ve vývoji vzpřímeného držení těla a lokomoce v průběhu prvního roku života. Odkrývá nám souvislosti hybného sytému, které pak můžeme využít v terapii.

V rámci kurzu se naučíte aplikovat tyto poznatky z vývojové kineziologie do vaší terapeutické praxe a naučíte se jak vést aktivní terapii ve vývojových polohách. Důraz je kladen na praktickou část kurzu.