WEBOVÁ STRÁNKA OFICIÁLNÍHO DISTRIBUTORA PRO ČR
 

ANATOMY TRAINS in MOTION

13. - 15.11. 2020 Praha

 
Anatomy Trains in Motion školení je plné funkční anatomie, informací o pohybu a praktickýchi aplikací, které nejen vypadají dobře na papíře, ale také dobře fungují v reálném životě. Jádrem kurzu jsou myofasciální meridiány. Pochopení integrální anatomie linií, fungování, smyslové vlastnosti a vztahy jsou neocenitelné pro čtení těla, vytvoření jasného pohybového záměru, plánování lekcí a výuky Ano, myofasciální meridiány jsou mnohem víc než „linie“, které lze „překrýt“ za cvičení!
 
Základními prvky chůze, nebo jinak řečeno, nezbytné pohyby pro efektivní zapojení myofasciálních meridiánů při chůzi, jsou témata následujících 3 dnů. 
 
Celá teorie je „převedena“ do pohybu se spoustou cvičení, funkčních sekvencí a speciálně navrženou lekcí Anatomy Trains in Motion.
 
Pokud máte rádi integrální anatomii a chcete získat hluboké porozumění Anatomy Trains tělesného mapování skrz pohyb, je tento kurz určen právě vám.
 
Anatomy Trains Body Map (Anatomy Trains tělesné mapování )
V sekci Body Map budeme diskutovat o Anatomy Trains jako o praktickém průvodci pro učitele pohybu.
 
Myofascial Meridians in Motion (Myofasciální meridiány v pohybu)
První čtyři myofasciální meridiány jsou podrobně diskutovány a prozkoumány, včetně pažní a funkční linie. Rovněž je zahrnut přehled Hluboké přední linie (Deep Front Line) a praktických aplikací:
 
Povrchní zadní linie (Superficial Back Line.)
Zahrnuto: Zadní ramena.
Povrchní přední linie (Superficial Front Line)
Zahrnuto: Přední rameno.
Boční linie (Lateral Line)
Spirální Line (Spiral Line)
Zahrnuto: Funkční linie.
Hluboká přední linie (Deep Front Line)
 
Hlavní cíle jsou:
 
Znát myofasciální komponent každého meridiánu.
Zažití si každé linie v pohybu.
Poznání smyslových vlastností každého meridiánu. 
Schopnost rozpoznání jejich vlivu na posturální a pohybové vzorce.
Pochopení jejich vzájemného propojení. 
 
Základní struktura výuky je následující:
 
Každý meridián je prozkoumán pomocí specifické pohybové sequence.
Diskutuje se o myofasciální anatomii každého meridiánu s následnou praktickou aplikací.
Jsou diskutovány obecné posturální, pohybové a tréninkové aspekty.
 
Čtení těla
Čtení těla se točí kolem holistického posturálního a pohybového hodnocení. Vycvičujete oči, aby rozpoznávaly strukturální vztahy a odpovídající vzorce v myofasciálních meridiánech.
 
Základní události
Pro nejefektivnější zapojení linií je důležité kloubní zapojení při chůzi. Jinými slovy, základní akce usnadňují svobodu pohybu, která vám umožňuje snadnou chůzi; proto budou diskutovány v průběhu kurzu a začleněny do praxe.
 
Anatomy Trains in Motion Lekce
Školení začíná a končí plynulou pohybovou rozcvičkou, které zahrnují cílevědomě uspořádaná cvičení
 

Cena:   549 EURO nebo 13 790 Kč do 11.9. 2020

               599   EURO   nebo                         od  12.9 . 2020

zahrnuje: 

manual a certifikát.

překlad školení do ČJ 

malé občerstvení / káva, čaj / 

 

 

 

 

13.11.2020 - 15.11.2020 Praha09:00-17:00Přihlásit